Lyssna på sidan Lyssna
Ros och hänglås

Uthyrningspolicy

Alla ska känna sig välkomna hos Strömsunds hyresbostäder. Vi vill erbjuda ett tryggt, säkert och prisvärt boende med hög kvalitet och god service i samverkan med dig som hyresgäst. Här kan du läsa vår uthyrningspolicy. I den förklarar vi vad som krävs av dig som vill hyra en lägenhet hos oss.

Så söker du bostad hos oss

Alla våra lediga bostäder är presenterade på vår webbplats. Vill du hyra en bostad av oss registrerar du dig via webbplatsen och skapar en egen ”Min sida”. När du gjort det kan du anmäla ditt intresse för en ledig lägenhet.

Ditt ansvar att uppdatera ”Min sida”

Du som söker bostad ansvarar för att uppgifterna på ”Min sida” är korrekta och aktuella. När du väl har registrerat dig ska du uppdatera din bostadsansökan minst en gång per halvår, annars faller du ur kösystemet. Vi skickar en påminnelse till angiven e-post.

Så fungerar vårt kösystem

 • Om du hittar en ledig lägenhet anmäler du ditt intresse via ”Mina sidor”.
 • Är flera intresserade av samma lägenhet är det den med längst kötid, det vill säga flest köpoäng, som får lägenheten under förutsättning att personen uppfyller våra krav för att bli godkänd som hyresgäst.
 • Om du tackar nej till ett lägenhetserbjudande tre gånger så avregistreras du ur kösystemet. Dina köpoäng raderas.
 • När du tecknar ett hyreskontrakt hos oss och du kan inte söka andra lägenheter hos Strömsunds hyresbostäder under sex månader.

Förutsättningar för att få hyra bostad

 • Du ska vara myndig.
 • Du ska ha ett svenskt personnummer.
 • Hyran ska kunna betalas med den inkomst hushållet har. Med detta avses en stadigvarande styrkt inkomst. Inkomsten kan vara i form av anställning, pension, a-kassa, etableringsstöd, försörjningsstöd, studiemedel, eller på annat sätt styrkt inkomst.
 • I vissa fall kan Strömsunds hyresbostäder begära borgen, då ställer vi samma krav på borgensman som på hyresgästen.
 • Vi tar kreditupplysning på samtliga bostadssökande som vi erbjuder lägenhet.
 • Du får inte ha någon skuld till Strömsunds hyresbostäder eller annan hyresvärd.
 • Strömsunds hyresbostäder tackar i normalfallet nej till sökande med betalningsanmärkning. Vi kan eventuellt göra undantag om det gäller mindre belopp.
 • Strömsunds hyresbostäder tar i vissa fall kontakt med tidigare hyresvärdar för referenser.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring när du bor hos oss.
 • Du kan enbart ha ett lägenhetskontrakt hos Strömsunds hyresbostäder.
 • Du som har ett hyreskontrakt ska bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen (vi kan eventuellt göra vissa undantag, till exempel vid studier).

Bestämmelser om förtur

 • Personer som på grund av arbete flyttar till Strömsunds kommun kan vi ge förtur.

Lägenhetsbyte

Vid byte av lägenhet internt hos Strömsunds hyresbostäder ställer vi vissa krav:

 • Hyresgästen ska ha bott hos oss minst sex månader.
 • Hyresgästen ska ha skött sina hyresbetalningar i tid.
 • Hyresgästen får inte ha varit föremål för störningsärenden.

Vi kan eventuellt ge förtur om det finns medicinska skäl för ett lägenhetsbyte. Hyresgästen måste styrka det med ett läkarintyg.

Uppsägningstid vid lägenhetsbyte

Om du flyttar inom Strömsunds hyresbostäder får du en månads dubbelhyra (innevarande månad räknar vi inte) om tillträdesdatumet för den lägenhet du ska flytta till har kortare tillträdesdatum än en månad.

 

Exempel 1:
I dag är det 5 september. Den 1 oktober är inflyttningsdatum på en lägenhet som vi publicerat på vår webbplats. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då kommer du att få en dubbelhyra i oktober eftersom du får betala för både din nya och din gamla lägenhet. Uppfyller du våra krav för godkännande tecknar vi därefter ett hyresavtal.

Exempel 2:
Idag är det 5 september. Den 1 november är inflyttningsdatum på en lägenhet som vi publicerat på vår webbplats. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då slipper du betala dubbelhyra när du flyttar inom Strömsunds hyresbostäder eftersom vi har tid på oss att hyra ut din nuvarande lägenhet.

Andrahandsuthyrning

Vi kan tillåta andrahandsuthyrning vid särskilda skäl, vi prövar varje fall individuellt. Ett andrahandskontrakt är alltid tidsbundet.

Bilplatser

Det finns en kö för bilplatser. De hyr vi i första hand ut till de som har lägenhetskontrakt eller lokalhyreskontrakt hos oss.

Uppsägningstid

 • Uppsägning ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader (innevarande månad räknar vi inte).
 • Vid dödsfall är uppsägningstiden en hel kalendermånad för personens dödsbo. Dödsfallsintyg ska uppvisas, uppsägningen ska vara skriftlig.
 • Vid flytt till äldreboende (särskilt boende, trygghetsboende) är uppsägningstiden en hel kalendermånad.

Några exempel

Uppsägning 31 januari – flytta 1 maj

Om du säger upp din lägenhet 31 januari, gäller uppsägningen för avflyttning 1 maj. Uppsägningstiden varar alltså under februari, mars och april.

 

Uppsägning 4 februari – flytta 1 juni

Om du däremot säger upp din lägenhet 4 februari, gäller uppsägningen till 1 juni med uppsägningstid tre hela kalendermånader, det vill säga mars, april och maj.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: