Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglighets­redogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur stromsundshyresbostader.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om vilket innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt”.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information i annat format än det som finns på www.stromsund.se kan du kontakta oss via kontaktformuläret eller ringa 0670-169 55. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Meddela via kontaktformuläret vilka delar av webbplatsen du inte kan använda

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via kontaktformuläret så att vi får veta att problemet finns.

Kontaktformulär


Dina uppgifter
Dina uppgifterDu kan självklart vara anonym, men om du önskar återkoppling måste du uppge din e-postadress.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet på webbplatsen digg.se Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt,

eftersom det inte uppfyller standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Länk till annan webbplats.

Otillgängligt innehåll är sorterat utifrån vid vilken typ av funktionsnedsättning innehållet inte är nåbart. Inom hakparantes ser du vilket kriterium som delvis eller helt inte är uppfyllt.

Problem vid användning för alla användare

  • Ej kontrollerat om alla funktioner är åtkomliga från tangentbordet och om markören fastnar [WCAG 2.1.1 A och WCAG 2.1.2 A].
  • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt. [WCAG 4.1.1 A].

Problem vid användning med nedsatt synförmåga och utan synförmåga

  • Det kan finnas bilder som saknar alternativ-texter [WCAG 1.1.1 A].
  • För rörlig bild saknas syntolkning. [WCAG 1.2.3 A och 1.2.5 A]
  • För dig som tabbar eller lyssnar på webbplatsen finns inte möjlighet att välja bort huvudmenyn och istället gå direkt till innehållet. Inte heller rubriker, huvudmeny, sidhuvud och sidfot är uppmärkta så att de kan tolkas av en maskin. Dessutom saknas maskinläsbar märkning för vanliga funktioner. [WCAG 2.4.1 A].

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • För dig som tabbar eller lyssnar på webbplatsen finns inte möjlighet att välja bort huvudmenyn och istället gå direkt till innehållet. Inte heller rubriker, huvudmeny, sidhuvud och sidfot är uppmärkta så att de kan tolkas av en maskin. Dessutom saknas maskinläsbar märkning för vanliga funktioner. [WCAG 2.4.1 A].
  • För dig som navigerar med tangentbord fokuseras/markeras vissa element (knappar, länkar och ikoner) inte med tillräcklig kontrast [WCAG 2.4.7 AA].

Problem med pdf-dokument

  • På webbplatsen finns ett fåtal dokument som inte uppfyller tillgäng­lig­hets­­kraven. Dokumenten är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. De innehåller bilder och annan grafik som saknar eller har felaktiga alternativ-texter. Vissa dokument har också felaktig läs- och tabbordning. Diskussion pågår också om vilka dokument som ska göras mer tillgängliga och vilka som ska omvandlas till webbsidor eller helt tas bort.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Äldre dokument som offentliggjorts före 23 september 2018 undantas från kraven.

Oskäligt betungande anpassning

Strömsunds hyresbostäder AB åberopar, för otillgängligt innehåll, undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.


Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder för att rätta kända tillgänglighetsproblem, men våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga och många dokument som har publicerats sedan tidigare har inte gått igenom en tillgänglighetskontroll.


Vi har påbörjat arbete med att göra e-tjänster istället för blanketter samt med att utbilda personalen att göra tillgängliga pdf-filer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.stromsundhyresbostader.se.


Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2022.

Illustration: Man i rullstol med dator, läsplatta och telefon.

Strömsunds hyresbostäder arbetar för att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: