Lyssna på sidan Lyssna

Trygga hem

Vad kan du som medmänniska göra om du misstänker att någon utsätts för våld i hemmet? Här har vi samlat information och kontaktuppgifter.

Misstänker du att en kvinna, ett barn, eller anhöriga utsätts för våld finns det flera sätt du som medmänniska kan agera på.

Orosanmälan till socialtjänsten

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Genom att anmäla ökar du chansen att personerna kan få hjälp så snabbt som möjligt.

Orosanmälan till kommunens socialtjänst Länk till annan webbplats.

Tre råd om du är orolig för att någon blir utsatt för våld

  • Knacka/ring på hos grannen som du är orolig för och fråga hur det står till.
  • Ta hjälp av fler grannar/hyresvärd om du inte vill gå själv.
  • Ring polisen 112 om det är en akut eller hotfull situation.
    Vill du inte stanna kvar, så knacka på dörren för att avbryta eventuellt våld. Gå sedan och ring polisen.

Centrum mot våld, CMV

Centrum mot våld arbetar på olika sätt mot våld i nära relationer i Jämtlands län. Om du är eller har varit utsatt för våld kan du här få stöd och hjälp. Även barn och ungdomar som upplever eller har upplevt våld kan få stöd, likaså kan personer som är våldsutövare få särskilt stöd och behandling. Centrum mot våld finansieras och arbetar på uppdrag av alla kommuner i länet.

Gratis nummer för våldsutsatta

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00 svarar personal vid CMV om det finns möjlighet. Annars går det bra att läsa in ett meddelande i röstbrevlådan. Du kan vara anonym i den inledande kontakten med CMV.

  • Telefon 0200-120 145.

Telefonnummer till stöd utanför kommunen

Kvinnojouren i Jämtlands län 063-13 25 00

 

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Hit kan du som är utsatt för våld vända dig, men även anhöriga, vänner och yrkesverksamma kan ringa för stöd och rådgivning.

 

Terrafem 020-52 10 10

Jourtelefon för kvinnor med utländsk bakgrund.

 

BRIS stödtelefon för barn 116 111

Stödtelefon för dig som är ung. Det går även att chatta eller mejla. Du kan vara anonym.

 

BRIS vuxentelefon 077-150 50 50

När du har frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn.

 

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Stödtelefon för dig som utsatts för brott. Du kan ringa även om du inte pratar svenska.


Välj att sluta 020-555 666

För dig som riskerar att skada din partner och vill söka hjälp för ditt beteende.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: