Lyssna på sidan Lyssna

Årlig kundundersökning

Inkom gärna med synpunkter på ditt boende i vår årliga enkät.

I enkäten ombeds du att svara på frågor om din upplevelse av Strömsunds Hyresbostäder som hyresvärd.

Dina synpunkter är viktiga för oss eftersom de utgör en grund i vårt förbättringsarbete. Det är därmed extra viktigt att du besvarar frågorna i undersökningen.


Om du lämnar personliga kommentarer är det värdefullt för oss om du också lämnar dina kontaktuppgifter så att vi får möjlighet att ge dig återkoppling.

Det är särskilt viktigt om du påpekar specifika problem i ditt boende som behöver åtgärdas.

 

Företaget som skickar ut enkäterna på uppdrag av oss heter Origogroup.


Hör av dig till oss om du har några frågor!

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: