Lyssna på sidan Lyssna
Bil i vinterväglag.

Parkeringsplatser

Vill du ha en parkeringsplats kan du teckna det via ett separat hyreskontrakt. Senast den sista vardagen varje månad ska din hyra vara betald inför kommande månad.

Avtalet för parkeringsplatserna löper tillsvidare med tre hela kalendermånaders uppsägningstid.

Du ansvarar för snöröjning

Du som hyr bilplatsen ansvarar själv för snöröjning, sandning och renhållning av själva parkeringsplatsen.

Temperatur vid påkoppling

Strömsunds Hyresbostäder har under 2020 bytt ut de flesta motorvärmarstolparna till moderna tid och temperaturstyrda stolpar.

Detta innebär att du själv ställer in tid för avresa. Motorvärmaren startar beroende på temperatur ute, en viss tid innan avfärd. Är det till exempel -15 grader ute startar värmen på stolpen tidigare, än om temperaturen ute visar -2 grader.

Tillslagstiden varierar mellan 30 minuter till max 3 timmar före inställd avresetid, plus 30 minuter efter inställd avresetid.

Ansökan

Du kan ansöka om en parkeringsplats i samband med att du tecknar hyresavtal för din lägenhet. Du kan också ansöka genom att ringa till oss så meddelar vi vilka platser som är lediga eller så placerar vi dig i bilplatskön.

  • Ansök om parkeringsplats på telefonnummer 0670-169 55.

Tänk på sladden!

Glöm inte sladden kvar i uttaget när du åker från din parkeringsplats. Ta alltid med sladden, annars kan den bli en farlig leksak.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: