| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Hur fungerar det med uppsägningstid?

Vi upplever att det finns behov av ett förtydligande kring reglerna angående uppsägningstid av en lägenhet. Detta då vi många gånger upplever att det verkar råda en uppfattning om att en person som flyttar från oss ska få kortare eller ingen uppsägningstid alls om denne så önskar.

Enligt svensk hyreslag är uppsägningstiden tre hela kalendermånader. Innevarande månad räknas alltid bort från uppsägningstiden. Om du sagt upp din bostad kan du framföra önskemål om förkortad uppsägningstid, men det är inget vi kan lova. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den tidigast, utan detta styrs av köpoäng.


Den enda gången uppsägningstiden är kortare är när en person ska flytta till ett äldreboende , eller vid ett dödsfall.

Då är uppsägningstiden en månad istället för tre. Om du byter lägenhet inom bolaget är uppsägningstiden också en månad.

Ska du säga upp din lägenhet?

Tänk då på att din uppsägning måste vara skriftlig. Du kan antingen mejla oss på info.hyresbostader@stromsund.se eller fylla i vår blankett som finns på hemsidan, och skicka till oss på Storgatan 19, 833 33 Strömsund.

Till sidan Flytta ut

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: