Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Allmän information om felsorterat matavfall

Felsorterat avfall i våra matavfallskärl.

Strömsunds kommun har skickat ut ett antal påpekanden till Strömsunds Hyresbostäder gällande felsorterat avfall i matavfalls kärlen.

  • Felet består i att det förekommit matavfall förpackat i plastpåsar.
  • Detta medför att det finns risk för att skadliga mikroplaster sprids samt att den biologiska behandlingen i biogasanläggningen, dit matavfallet transporteras, försvåras.
  • Felsorterat avfall kan därför behöva gå till förbränning istället för att det blir biogas och gödsel av det, vilket är dåligt för miljön och klimatet.
  • Strömsunds Hyresbostäder vill därför passa på att påminna om att inga plastpåsar får förekomma i matavfalls kärlen.

Med vänlig hälsning /Strömsunds Hyresbostäder

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: