| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19: Skydda dig själv och andra

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vilka råd och rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället. Observera att du som är ovaccinerad måste visa särskild hänsyn.

Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom vi måste lära oss att leva med i samhället. Tänk på att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på var och en att inte sprida smittsamma sjukdomar. Var därför uppmärksam på vilka nationella rekommendationer som gäller och håll dig uppdaterad då de snabbt kan ändras.

Vi begränsar antalet besökare i kundcenter

Vi ser helst att du utför dina ärenden hos oss digitalt via telefon eller mejl. Besök inte vårt kundcenter om du känner symtom på luftvägsinfektion eller är sjuk. Från och med 4 januari och tills vidare begränsar vi antalet fysiska besökare till två.

Felanmälan

  • När ni felamäler så kommer vi boka in en tid då vi kommer för att åtgärda felet. Ni ska då inte vara i bostaden alternativt vara i ett annat rum.
  • Gör ingen felamälan om felet inte är akut och måste åtgärdas direkt.

Behöver du göra en felanmälan sker det enklast via webbplatsen. Du kan också mejla eller ringa 0670-164 20.

Information om felanmälan

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: