| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Återställning av mark efter rivning

Marken på Bagges väg kommer att återställas efter den rivning som skett

I nuläget är det oklart exakt när återställningen kommer ske eftersom det ska samordnas med andra entreprenader.

Men marken kommer att återställas och snyggas till.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: