| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Utbyte av motorvärmarstolpar

Strömsunds Hyresbostäder har under år 2020 på flera orter bytt ut de flesta motorvärmarstolparna till moderna tid och temperaturstyrda.

Detta innebär att du själv ställer in tid för avresa. Strömmen till motorvärmarstolpen startar beroende på temperatur ute en viss tid innan avfärd.


  • Är det till exempel -15 grader kommer strömmen till motorvärmarstolpen att starta tidigare än om temperaturen ute visar -2 grader.
  • Den temperatursstyrda tillslagstiden varierar mellan 30 minuter till max 3 timmar före inställd avresetid, plus 30 minuter efter inställd avresetid.
  • Har det varit ett strömavbrott på stolpen så finns inställelsetiderna du tidigare använt , kvar i 48 timmar.

Komihåg att det är ditt ansvar att skotta din bilplats och att anmäla eventuella fel till oss.

Felanmäler gör du enklast via telefon på 0670-164 20, mail shb.felanmalan(a)stromsund.se, eller via vår hemsida.

Länk till vår felanmälan


Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: