| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Byggstart i Hammerdal har skett

Nu har markarbetet inför flerbostadshuset på Mogatan påbörjats. Inflyttning planeras ske vid månadsskiftet december/januari.

Huset kommer att inrymma fyra stycken ettor, fyra stycken tvåor samt en lägenhet på tre rum och kök.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: