| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Nybyggnation i Hammerdal

Nu bygger vi nya bostäder! I slutet av april 2019 beräknar vi att nybygget av ett flerbostadshus i två plan med totalt nio lägenheter startar. Näringslivets utveckling i Hammerdal är god och efterfrågan på bostäder hög.

I syfte att möta efterfrågan på bostäder samt för att bidra till samhällsutvecklingen och tillväxten i stort på orten, bygger Strömsunds hyresbostäder ett nytt flerbostadshus i centrala Hammerdal, på Svartviksgatan 4.

Inflyttning vid årsskiftet

Huset kommer att inrymma fyra stycken ettor, fyra stycken tvåor samt en trea. Tillgängligheten kommer generellt att bli mycket god. Inflyttning beräknar vi kunna ske under månadsskiftet december/januari.


Inom kort kommer det att finnas möjlighet att göra intresseanmälan för lägenheterna, mer information om detta kommer snart.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: