| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Fastigheten i centrala Hammerdal som numera ägs av Strömsunds hyresbostäder.

Publicerad:

Köper fastighet i Hammerdal

Strömsunds hyresbostäder har nyligen köpt en hyresfastighet med tio lägenheter i centrala Hammerdal.
– Den är ett välkommet tillskott och stärker vårt fastighetsinnehav i Hammerdal, säger bolagets vd Stefan Jönsson.

Strömsunds hyresbostäder, SHB, är ett helägt kommunalt bostadsbolag med lägenheter och lokaler i kommunens alla tätorter. Nyligen köpte SHB en hyresfastighet med tio lägenheter i centrala Hammerdal med god närhet till affärer, restauranger och annan service.

Strategiskt viktig affär

– Affären är ett välkommet tillskott till vårt befintliga fastighetsinnehav i Hammerdal. Tillsammans med våra nybyggnadsplaner blir fastigheten ett viktigt strategiskt steg i bolagets långsiktiga satsning på orten, säger vd:n Stefan Jönsson.

 

Köpet innebär att Strömsunds hyresbostäder nu totalt äger 922 lägenheter, varav 126 i Hammerdal.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: