| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Så berör den nya dataskyddsförordningen dig som hyresgäst

Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning, GDPR. Lagen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur vi som bolag hanterar uppgifter om dig och datan som skapas när du använder våra tjänster. Här läser du mer om vad lagstiftningen innebär för dig som hyresgäst.

Förkortningen GDPR står för General Data Protection Regulation. Den nya dataskyddsförordningen införs samtidigt i hela EU 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Strömsunds hyresbostäder AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund. Personuppgifterna hämtar vi i första hand från dig själv men de kan även komma från kreditupplysningsföretag, Kronofogden, offentliga register, kommun och andra myndigheter samt tidigare hyresvärdar i form av referenser. I de fall vi köper en fastighet där du är hyresgäst, hämtar vi personuppgifter från säljaren av fastigheten.

Vad betyder det för dig som hyresgäst?

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss. Använd snabbadressen www.stromsundshyresbostader.se/gdpr för att läsa mer.

Läs hela informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: