| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Markarbeten för multisportarena på Tingvalla

Strömsunds Hyresbostäder avser att anlägga en utomhusarena för multisport på Tingvalla.

Arenan kommer att placeras på gräsytan mellan Strömsvägen 2 och Strömsvägen 4. Markarbetena kommer att påbörjas måndagen 31/7. Leveransen av arenan väntas ske under vecka 33 och själva monteringen av arenan är preliminärt planerad till senare halvan av augusti.

Har du frågor kring detta, är du välkommen att kontakta Stefan Jönsson, tel. 0670-169 94.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: