| Press 

Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Hemvägen 11 i Gäddede

Jämtlandsvärme kommer under hösten att påbörja nybyggnation av ett fjärrvärmeverk på fastigheten 1:408.

Fastigheten angränsar mot Hemvägens östra del. Under vecka 23 kommer geotekniska undersökningar av fastigheten att utföras.

Pratbubblor

Kontakta oss

Strömsunds hyresbostäder AB

Storgatan 19

833 33 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: